Залізничний район м. Львова. ДНЗ № 30
Сторінка музкерівника

 

 

 

 

 

Музика неодмінно потрібна для розвитку людини.

 Вона не є предметом розкоші, без якого можна обійтися. Музика – могутнє джерело душевного збагачення, і завдання педагога –відкрити його усім людям.

Золтан Кодай

 

 

 

 

Музика – могутній засіб всебічного розвитку дитини, формування її духовного світу. Вона розширює її кругозір, знайомить з різноманітними явищами, збагачує почуттями, викликає радісні переживання, сприяє вихованню правильного ставлення до навколишнього світу. Залучення до музики активізує сприймання, мислення та мову, виховує естетичний смак, розвиває музичні здібності, уяву, креативність, всебічно впливає на розвиток дитини.

У нашому садочку створені всі умови для музичного виховання малюків: обладнана та естетично оформлена музична зала з фортепіано, з достатньою кількістю дитячих музичних інструментів, з музичним центром, аудіотекою, дидактичними посібниками, що сприяє ефективному залученню дітей до чарівного  світу музики.


 

Музичне виховання є органічною складовою всього навчально-виховного процесу в ДНЗ, воно відіграє велику роль у гармонійному розвитку дошкільників. Музика допомагає дітям повніше сприймати навколишнє середовище, виховує любов до своєї родини, Батьківщини, збагачує емоційно, сприяє розвитку всіх психічних процесів та музичних здібностей. Музичний керівник проводить музичні заняття, свята та розваги за участю дітей, батьків, вихователів. В освітній діяльності використовує особистісно-орієнтований підхід до своїх вихованців, різні методи педагогічного впливу з огляду на індивідуальні особливості дітей, їх схильності та здібності. Для цього застосовує різні за складністю завдання на фронтальних, індивідуально-групових, а також індивідуальних заняттях.

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відчуття, які виникають першого вересня, не можливо порівняти ні з якими іншими відчуттями з нашого дитинства. День знань завжди відрізняється яскравістю вражень і нових переживань, нових надій і несподіваних зустрічей.

Початок нового навчального року - це свято всіх працівників садочку, дошкільнят та їхніх батьків, наших друзів і в якійсь мірі навіть свято, яке якимось неймовірним дивом об’єднує всі покоління. Цей день завжди наповнений різноманітними святковими дійствами, сюрпризами, зустрічами та запам’ятовується дітям , адже вони знаходять нових друзів.

Особливість цьогорічного свята – хвилювання і дорослих, і підростаючого покоління за долю нашої держави. Тому нашою метою було :

виховати почуття гордості , що ми українці і будемо , як наші батьки , робити все для того, щоб Україна була єдиною самостійною державою.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інноваційні педагогічні технології

в сучасній дошкільній освіті

Розвиток науки і техніки сприяв появі нових форм навчальної комунікації, новітнім методам розв'язання освітніх завдань. З огляду на це роль педагоганабула нової якості. Він розвиває пізнавальні якості дошкільника, його життєву компетентність у різних соціальних інституціях. Водночас відбувається еволюція змісту, форм і методів навчання, яка спонукає до розробок і впровадження нових  освітніх технологій. Досвід показує, що все нове із часом стає традицією і що традиції утверджує соціум, а новаторами виступають яскраві особистості реформаторського типу. На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що традиційна освіта, орієнтована на передавання знань, умінь і навичок, не встигає за темпами їх нарощування.

Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основі постійної переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях, основою яких є інноваційні педагогічні технології. Інноваційні педагогічні технології пов'язані із загальними процесами у суспільстві, глобальними проблемами, інтеграцією знань і форм соціального буття.

Інноваційні педагогічні технології розглядають не тільки як налаштованість на сприйняття, продукування і застосування нового, а насамперед як відкритість. Вони забезпечують умови розвитку особистості, здійснення її права на індивідуальний творчий внесок, на особистісну ініціативу, на свободу саморозвитку.

Впровадження нових технологій в освітній процес передбачає наявність у педагога знань про :

-        сутність нової технології :

ü її концептуальні засади,

ü історію створення,

ü авторів – розробників,

ü  проблеми, що будуть вирішені;

-      теоретичне обґрунтування одержання запланованих результатів;

 -      етапи засвоєння нової технології;

       -    методи та прийоми, що засвоюватимуться педагогом у процесі впровадження нової технології.

Банк інноваційних технологій :

технологія Психолого-педагогічного проектування

 (рекомендовано для всіх дітей дошкільного віку),

технологія «Ранкових зустрічей»

(рекомендовано для всіх дітей дошкільного віку),

технологія Створення ситуації успіху

(рекомендовано для  дітей молодшого - старшого дошкільного віку),

технологія Навчання риторики

 (рекомендовано для   дітей старшого дошкільного віку)

Використання та поєднання різноманітних методів інтерактивного навчання, а також ІКТ зроблять навчальний процес для малят цікавим, захоплюючим.

 

 

 

 

 

 

 

 

«Метод проектів як засіб розвитку музичної компетентності дошкільнят»

 

 

 

Сьогодення ставить перед нами нові вимоги. А все нове вимагає зміни ,  перегляду   та удосконалення . Тому інноваційна діяльність - вимога часу та стимулюючий  чинник розвитку .

 Метод проектів є однією з інноваційних технологій.  Це –освітня технологія, спосіб організації поетапної практичної діяльності на основі взаємодії педагогів та дітей задля досягнення мети.

Тільки тоді, коли дитина буде діяти свідомо, охоче , вона досягне певних успіхів. Основне – дати їй свободу вибору того, що її цікавить, можливість робити свої «відкриття» .

Приступаючи до роботи над проектом, мене як музкерівника в першу чергу цікавило :

q Як метод проектів буде сприяти підвищенню рівню сформованості  музичної компетентності дошкільнят.

q Хотілось проаналізувати  організаційно-методичну та фахову готовність засобами проектної  діяльності до творчого , креативного розвитку дошкільників.

Я очікувала на:

q мистецько-творчий розвиток дітей через новий досвід, бажання креативно мислити та творити;

q збагачення досвіду дітей комунікативної  діяльності;

q широке використання інноваційних методів  в роботі,

q створення банку мультимедійного супроводу освітнього процесу        ( відео презентація).

 

     Найбільшою проблемою, з якою можна зіткнутись на початку роботи, байдужий дитячий погляд. Тому важливо створити ситуацію, щоб у дитини виникли запитання і  вона захотіла шукати відповіді та діяти.Такою відправною точкою став фотоапарат. Діти в голос роздумували та виявили бажання більше дізнатися про осінь та розповісти батькам. Вони активно пропонували свої пропозиції та фактично самі намітили план роботи на наступні три місяці.

- Ми повинні вивчити пісні до свята і таночки.

- Навчитися виразно розказувати вірші.

- Розучити нові ігри та естафети.

- Навчитися грати на музичних інструментах.

- Знайти загадки і прислів`я про Осінь.

- Розучити ролі і придумати  музичне оформлення до них.

- Приготувати костюми.

- Прикрасити нашу залу, групу.

- Виготовити необхідні атрибути.

- Зробити фотографії, виготовити роботи з покидькового матеріалу, намалювати малюнки та створити альбом.

Результативність своєї роботи діти оцінювали самі за допомогою листочків.

Метод проектів як технологія, втілюється поетапно.

1 етап  - опрацювання матеріалу,   створення  системи освітніх проектів  ( міні-проекти, які охоплюють всі види діяльності та об’єднуються загальною темою).

 

 

Наступний ІІ етап проекту є найбільшим по насиченості та тривалості. Традиційною формою роботи залишаються музичні заняття, як звичайні, так і нетрадиційні, на яких діти вчаться слухати та розуміти музику,  співати, вивчають елементи хореографії, грають на музичних інструментах. Заняття проводяться згідно тематичного планування, але завжди фрагментом заняття є елементи проектної діяльності.

 

На заняття цікавими для дітей є різноманітні   інноваційні методи навчання :

Метод  чарівних перетворень   :

                 Гра-емпатія

                 Пластичні етюди

                 Творчі завдання

                 Гра-звуконаслідування

Метод  творчої діяльності :

                 Придумай ритмічний супровід

                 Придумай таночок

                 “Розкажи, покажи” пісеньку

                 Шумові казочки

Метод  мікрофона :

                 Опиши картинку

               Розкажи про почуте

Метод інтелектуальних хвилинок :

                 Колективне обговорення

 

А також  музично-дидактичні ігри . Цікавим інноваційним методом є мнемотехніка.  У другу половину дня  діти з задоволенням грають в іграх - драматизаціях , передивляються мультфільми та презентації.

 

 

Проект – це «п’ять П»:

проблема

 планування

пошук інформації

продукт

 презентація.

Складовою частиною проектної діяльності є демонстрація виготовленого продукту.  У ході проекту було створено :

мультимедійні презентації :

q «Мій рідний Львів»

q «Осінь завітала у наш край»

q  «Осінь в загадках»

q «Надходить осінь золота»

        презентації музичних творів :

q     «Усміхається нам осінь золота»

q     «Що ти осінь принесла»

проведені свята та розваги .

Головна цінність проектної діяльності – завершення , адже всі засоби підпорядковані досягненню результату і діти самі повинні оцінити свою участь у проекті та побачити результати своєї праці.

Підсумком проекту стало свято та конкурс – виставка дитячого малюнку та робіт з покидькового матеріалу « Осінній вернісаж».

Активними учасниками проекту були і батьки. Вони допомагали  дітям  готувати роботи до виставки, в межах проекту у вихідні дні проводили прогулянки парками , вулицями Львова .

 

 

 

 

 

 

Мнемотехніка у вивченні текстів пісень

         Дітям дошкільного віку притаманне  емоційно-образне сприйняття навколишнього світу. Зазвичай вони не можуть швидко запам’ятовувати та відтворювати «суху» інформацію, наприклад, тексти віршів, пісень, слова ролей. Саме тому корисно використовувати у роботі з дітьми мнемотехнічні таблиці.  Спираючись на образне мислення , малята успішно засвоюватимуть інформацію, адже її сприйняття відбувається кількома різними аналізаторами - слуховими, зоровими, тактильними тощо.

        Асоціативна пам’ять притаманна усім дітям, тож впровадження мнемотехніки у процес навчання та виховання викликає у них природній позитивний відгук.

        Для того, щоб використовувати мнемотехніку на музичних заняттях, необхідно запастися різноманітними дидактичними матеріалами.

Піктограми - це нескладні рисунки або значки, у яких зашифровані певні слова. Для цього потрібно:

šвигадати  або підібрати піктограми до слів пісні;

šзобразити піктограми на папері;

šпояснити дітям, яким словам пісні відповідають піктограми;

šзапропонувати дітям за піктограмами відтворити слова пісні;

šпопросити дітей заплющити очі, пригадати зображення піктограм та відтворити слова пісні по пам’яті.