Залізничний район м. Львова. ДНЗ № 30
Інтерактивні форми проведення педрад

 

Інтерактивні методи роботи з учасниками засідання педагогічної ради

 

 

 

ДИСКУСІЯ

Підготовка:

-                      оберіть тему для обговорення

-                      складіть список запитань для обговорення

-                      складіть план обговорення та ознайомте з ним учасників засідання

-                      підготуйте матеріали, з якими мають ознайомитися учасники засідання

-                      розробіть правила культури ведення дискусії та ознайомте з ними учасник засідання

Під час проведення:

-                      оголосіть тему дискусії

-                      контролюйте, щоб учасники засідання не відступали від теми дискусії

-                      не дозволяйте обговоренню перетворитися на гарячу суперечку, але й не г, усіх проявів емоцій її учасників

-                      якщо дискусія затихає, змініть формулювання обговорюваної проблеми, застосуйте спеціальні прийоми, що активізують учасників засідання

-                      виділіть достатньо часу для заключної частини дискусії і запропонуйте учасникам засідання самостійно підбити підсумки за такою схемою:

-                      найпереконливіші аргументи обох сторін

-                      пошук відповідей на додаткові запитання, що виникли під час дискусії

 

ОЦІНЮВАЛЬНА ДИСКУСІЯ

Підготовка:

-      оберіть тему для обговорення

-      складіть план дискусії

-      складіть оцінювальну таблицю з графами «Прізвище, ім'я, по батькові учас засідання», «Заохочувальний бал», «Штрафний бал»

-      виберіть прийом розподілу учасників засідання на групи

Під час проведення:

-                      оголосіть тему дискусії

-                      розділіть учасників засідання на групи по 8-10 осіб

-                      одну групу розмістіть у центрі, а решту груп — довкола неї. Групи довкола є спостерігачами, які оцінюють дискусію між учасниками групи у центрі

-                      контролюйте, щоб учасники засідання дотримувалися плану дискусії

-                      тривалість дискусії — 8-20 хв. [залежно від теми)

-                      переходьте до наступного пункту плану дискусії лише за умови, що всі учасники засідання висловили свою думку

-                      записуйте до оцінювальної таблиці заохочувальні та штрафні бали, зважаючи на дотримання учасниками засідання теми, правил дискутування на інформацію, що вони подали, на ступінь їхньої активності тощо

-                      наприкінці дискусії підсумуйте бали та виставте оцінки кожному учасникові засідання

РОБОТА У МАЛИХ ГРУПАХ

Підготовка:

-                      оберіть тему для обговорення

-                      складіть картки з різними завданнями (по одному на кожній) та інструкції до них

Під час проведення:

-                      оголосіть тему для обговорення

-                      розділіть учасників засідання на групи (3-5 осіб)

-                      повідомте учасникам засідання про ролі, які вони мають розподілити поміж собою, та завдання, які вони мають виконувати під час роботи у групах, а саме:

-  спікер (зачитує завдання; організовує порядок його виконання; пропонує учасникам групи висловлюватися почергово; заохочує групу до роботи; підбиває підсумки; визначає доповідача)

-  секретар (веде записи результатів роботи)

-  посередник (стежить за регламентом, заохочує групу до роботи)

-  доповідач (чітко висловлює думку групи, сповіщає про результати роботи групи)

-                      розподіліть між групами завдання з інструкціями до них

-                      надайте групам час для виконання завдань (залежно від їх складності). Під час роботи запропонуйте групам допомогу

-                      запропонуйте групам подати результати роботи

-                      розгляньте і прокоментуйте результати роботи груп

 

                                

РОБОТА У ПАРАХ

Підготовка:

-                      оберіть тему для обговорення

-                      складіть перелік запитань

-                      Під час проведення:

-                      оголосіть тему для обговорення

-                      поставте запитання

-                      надайте 1-2 хв. для обміркування відповідей

-                      об'єднайте учасників у пари, визначте, хто з них відповідатиме першим

-                      надайте парам час на обговорення

-                      розгляньте результати роботи у парах

ЗМІНЮВАНІ ТРІЙКИ

Підготовка:

-                      оберіть тему для обговорення

-                      розробіть різноманітні запитання, які спонукатимуть до обговорення теми

-                      виберіть прийом об'єднання учасників засідання у трійки

Під час проведення:

-                      оголосіть тему для обговорення

-                      розділіть учасників у групи по троє, розмістіть їх колом, щоб кожна трійка бачила одна одну

-                      роздайте кожній трійці відкрите запитання (однакове для всіх). Заслухайте відповіді на запитання кожного учасника трійки

-                      запропонуйте учасникам засідання розрахуватися від одного до трьох.

-                      За годинниковою стрілкою перемістіть кожного другого учасника до наступної трійки, а кожного третього — через дві трійки

-                      переформовуйте трійки після кожного запитання

                                    

ДВА-ЧОТИРИ — ВСІ РАЗОМ

Підготовка:

-               оберіть тему для обговорення

-               складіть перелік запитань

-               виберіть прийом поділу учасників засідання на пари

Під час проведення:

-         оголосіть тему для обговорення

-         поставте запитання

-         надайте учасникам засідання 1-2 хв. для обміркування відповідей

-         об'єднайте учасників засідання у пари, визначте, хто у парі відповідатиме першим

-         надайте парам час на обговорення

-         об'єднайте пари у четвірки та надайте їм час на обговорення

-         об'єднайте четвірки у більші групи (залежно від кількості учасників засідання)

-             перейдіть до колективного обговорення теми

АКВАРІУМ

Підготовка:

-               оберіть тему для обговорення та складіть перелік запитань

-               визначте, хто увійде до групи найкомпетентніших педагогів у питаннях обраної теми

Під час проведення:

-    оголосіть тему для обговорення

-     сформуйте групу (3-6 осіб) найкомпетентніших педагогів у питаннях обраної теми

-    розмістіть групу за столом у центрі приміщення

-    поставте запитання та запропонуйте кожному учасникові групи висловити свою думку (регламент — 2-3 хв.). За потреби учасники групи можуть виконувати певні ролі (директора, учителя, практичного психолога, голови ради навчального закладу чи батьківського комітету, представника органу виконавчої влади, інспектора, методиста тощо) і з їхніх позицій висловлювати бачення проблеми, висувати пропозиції щодо її розв’язання

-    запропонуйте іншим учасникам, слухаючи обговорення в «акваріумі», фіксувати незрозуміле, сумнівне, записувати свої запитання членам творчої групи («рибам») та власні пропозиції щодо розв’язання проблеми, — щоб усе це висловити після того, як «риби» завершать обговорення

-      сформуйте експертну групу (3-5 осіб), яка має узагальнити усі висловлені пропозиції та виробити проект рішення

КАРУСЕЛЬ

Підготовка:

-               оберіть тему для обговорення

-               складіть картки з різними запитаннями (по одному на кожній)

-               Під час проведення:

-               оголосіть тему для обговорення

-               сформуйте групи за бажанням учасників

-               запропонуйте кожній групі обрати свого лідера, який керуватиме процесом обговорення та узагальнюватиме колективну думку

-               роздайте кожній групі по одній картці із запитанням

-               надайте групам 5-10 хв. для обговорення відповіді на запитання та фіксування її на картках

-               запропонуйте групам обмінятися картками. Кожна група, ознайомившись із запитанням та відповіддю на картці, має протягом 3-5 хв. внести до неї свої доповнення, зміни тощо. Групи обмінюються картками доти, доки кожна з них не одержить свою картку з доповненнями та змінами інших груп

-               надайте групам 5-7 хв. на остаточне опрацювання своїх карток і підготовку стислого узагальненого повідомлення щодо відповіді на запитання

-               запропонуйте лідерам груп узагальнити колективно генеровані учасниками засідання відповіді та, за потреби, визначити шляхи реалізації завдань,

-               які виникли у процесі обговорення

-                      запропонуйте ухвалити колективне рішення за кожним запитанням

ПРЕС

Підготовка:

-               оберіть тему для обговорення

-               складіть перелік запитань

-               створіть наочний стенд із чотирма етапами методу «Прес»:

-               висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваш погляд (починайте виступ словами «я вважаю, що...»]

-               поясніть причину появи такої думки (починайте виступ словами «з огляду на те, що...»)

-               наведіть приклади, додаткові аргументи на підтримку вашої позиції (починайте виступ словом «наприклад...»)

-               узагальніть свою думку (зробіть висновок, починаючи виступ словами: «отже...», «як бачимо...»)

Під час проведення:

-               оголосіть тему для обговорення

-               роздайте перелік запитань

-                      запропонуйте охочим спробувати застосувати метод «Прес» до будь-якого запитання на вибір

ОБЕРИ ПОЗИЦІЮ

Підготовка:

-               оберіть тему для обговорення

-               складіть перелік запитань, сформованих так, щоб на них можна було відповісти ствердно або заперечно

-               підготуйте плакати з написами «за», «проти», «не знаю» та розмістіть їх поодаль один від одного у місці проведення обговорення

Під час проведення:

-               оголосіть тему для обговорення

-               поставте дискусійне запитання і попросіть учасників визначитися з власною позицією щодо нього, ставши біля відповідного плаката

-               оберіть кількох учасників і запропонуйте їм обгрунтувати свою позицію або запропонуйте тим, хто має спільні погляди на проблему, обговорити її та навести аргументи на її захист

-               після викладу різних поглядів на обговорювану проблему запитайте,

-               чи не змінив хто-небудь з учасників засідання своєї думки. Якщо думка змінена, то необхідно обгрунтувати причини цього

-                      запропонуйте учасникам засідання назвати найбільш переконливі аргументи, які вони почули під час обговорення

ЗМІНИ ПОЗИЦІЮ

Підготовка:

-               оберіть тему для обговорення

-               складіть перелік запитань, сформованих так, щоб на них можна було відповісти ствердно або заперечно

-               Під час проведення:

-               оголосіть тему для обговорення

-               поставте дискусійне запитання

-               об’єднайте учасників у пари, а потім — у четвірки

-               розподіліть пари у четвірках на позиції «так» і «ні»: пари мають обґрунтувати одна одній свої позиції

-               виділіть парам час на підготовку та презентацію

-               запропонуйте парам аргументовано викласти свої погляди одне одному

-                      запропонуйте парам помінятися позиціями і повторити все спочатку, причому на підготовку відвести набагато менше часу

НЕПЕРЕРВНА ШКАЛА ДУМОК

Підготовка:

-               оберіть тему для обговорення

-               складіть перелік запитань, сформованих так, щоб на них можна було відповісти ствердно або заперечно

-               Під час проведення:

-               оголосіть тему для обговорення

-               доберіть дискусійну проблему, яка передбачала б наявність обґрунтованих, діаметрально протилежних поглядів

-               охарактеризуйте полярні погляди на проблему, запропоновану для обговорення

-               розгляньте їх з учасниками засідання детально, ґрунтовно

-               напишіть на плакатах альтернативні думки та розмістіть плакати поодаль один від одного

-               запропонуйте учасникам засідання оприлюднити свій погляд на обговорювану проблему і зайняти місце біля відповідного плаката

-               запропонуйте учасникам засідання аргументи, які хоч і суперечать їхнім поглядам, але є певною мірою обґрунтованими, примушують їх замислитися і, можливо, переоцінити свою позицію

-                      визначте з учасниками засідання, яких результатів можна досягти, дотримуючись того чи того погляду на обговорювану проблему

МІКРОФОН

Підготовка:

-               оберіть тему для обговорення

-               складіть перелік запитань

-               приготуйте мікрофон або ж подібний за формою предмет, наприклад ручку чи олівець

Під час проведення:

-               оголосіть тему для обговорення

-               поставте запитання

-               запропонуйте учасникам мікрофон, щоб вони, передаючи його один одному, висловлювали лаконічно свою думку (регламент — 0,5-1 хв.)

-                      не коментуйте і не оцінюйте відповідей

НЕЗАКІНЧЕНІ РЕЧЕННЯ

Підготовка:

-                      оберіть тему для обговорення

-                      складіть кілька загальних незакінчених речень на обрану тему так, щоб, продовжуючи їх, можна було вільно висловити власну думку (наприклад«Під час вивчення та опрацювання цієї теми я відкрила для себе...» або «Ця інформація дає нам змогу зробити висновок, що вдосконалення потребує...»)

-               підготуйте мікрофон або ж подібний за формою предмет, наприклад ручку чи олівець

-               Під час проведення:

-                      оголосіть тему для обговорення, на яку учасники засідання висловлюватимуть свої міркування у колі, використовуючи мікрофон

-                      запропонуйте учасникам засідання по черзі завершити незакінчене речення, не повторюючи думок один одного

МОЗКОВИЙ ШТУРМ

Підготовка:

-                      оберіть тему для обговорення

-                      складіть перелік проблемних завдань

-                      виберіть прийом поділу учасників засідання на групи

-                      підготуйте плакат з правилами методу «мозкового штурму», згідно з якими усі учасники засідання:

-                      беруть участь в обговоренні (спостерігачів не повинно бути)

-                      вільно висловлюють свої думки та уважно слухають інших

-                      мають рівні права

-                      сприяють мирному розв'язанню конфліктних ситуацій, якщо вони виникають під час обговорення

Під час проведення:

-                      оголосіть тему для обговорення

-                      запропонуйте учасникам об’єднатися у групи за бажанням (5-9 осіб) або в інший спосіб

-                      повідомте проблемне завдання

-                      дотримуйтеся основних принципів методу «мозкового штурму»:

-               не критикуйте — можна висловлювати будь-яку думку, не боячись, що її назвуть неправильною чи невдалою

-               стимулюйте ініціативу, причому що дивнішою видаватиметься ідея, то ліпше

-               прагніть висловлювати якомога більше ідей

-               змінюйте, комбінуйте, популяризуйте за потреби запропоновані ідеї (і свої, і чужі)

-               відведіть для «мозкового штурму» 10 хв. Учасники засідання мають зосередитися на обговоренні лише запропонованого завдання, намагаючись висловити якомога більше ідей для його виконання, — всі, що спадають

-               на думку, — не оцінюючи і не критикуючи їх

-               узагальніть усі ідеї, скорегуйте їх і розмістіть послідовно за значущістю

запропонуйте учасникам засідання узгодити спільну, колективну, думку та доповісти про підсумкове рішення

НАВЧАЮЧИ УЧИСЬ, АБО БРОУНІВСЬКИЙ РУХ

Підготовка:

-               оберіть тему для обговорення

-               підготуйте картки з фактами, що стосуються обраної теми, по одній для кожного учасника засідання

Під час проведення:

-               оголосіть тему для обговорення

-               роздайте кожному учасникові засідання по картці

-               надайте учасникам засідання час на ознайомлення зі змістом карток

-               запропонуйте учасникам засідання поділитися щойно прочитаною інформацією один з одним попарно

-                      запропонуйте учасникам засідання публічно по черзі розповісти, відтворити отриману від колеги інформацію

 

                           

 

ВІЛЬНЕ ПИСЬМО

Підготовка:

-               оберіть тему для обговорення

-               продумайте та сформулюйте запитання

-               виберіть прийом поділу учасників засідання на пари та групи

Під час проведення:

-               оголосіть тему для обговорення

-               поставте запитання

-               надайте учасникам засідання 5-7 хв. для викладення на папері своїх думок, не надаючи значення граматиці та орфографії, а зосереджуючись на вільному потоці думок, щоб активізувати процеси мислення

-               запропонуйте учасникам засідання обговорити результати індивідуальної роботи у парах протягом певного часу

-               змініть кількаразово під час обговорення склад творчих пар з метою розширення обміну інформацією та її змістом

-               утворіть групи з пар та запропонуйте їм скласти спільний заключний проект, використовуючи напрацьовані у парах тексти

-                      заслухайте з вуст спікера, якого обрали в кожній групі, презентацію результатів роботи групи

ДІАМАНТ

Підготовка:

-               оберіть тему для обговорення

-               сформулюйте проблему та її обґрунтування

-               підготуйте дошку

-               виберіть прийом поділу учасників засідання на пари

Під час проведення:

-               оголосіть тему для обговорення

-               обґрунтуйте актуальність проблеми, запропонованої для обговорення

-               дайте учасникам засідання завдання виокремити основні тези (не менше дев’яти), що сприятимуть успішному розв’язанню проблеми, та запишіть їх на дошці за номерами по порядку

-               запропонуйте кожному учасникові засідання намалювати «діамант»

-               (ромб, поділений на дев'ять клітинок) і розмістити у ньому дев'ять основних тез у порядку їх важливості, значимості: у верхній клітинці — найважливіша

-               у двох клітинках нижче — важливі

-               у трьох середніх — менш важливі

-               у двох нижчих — ті, що не мають особливого значення

-               у найнижчій — та, що не має значення

-               запропонуйте учасникам засідання намалювати спільний «діамант» у парі, потім — у четвірці (у вісімці), обравши оптимальний, узгоджений колегіально, варіант розташування тез у порядку їх важливості, значимості

-               запросіть по одному представникові від четвірок (вісімок) намалювати на дошці спільний «діамант»

-               запропонуйте учасникам засідання порівняти індивідуальний, груповий і колегіальний варіант «діаманта» та проведіть обговорення визначених шляхом консенсусу тез

-                      запропонуйте учасникам засідання колегіально розробити програму дій для розв'язання проблеми

ЛАБОРАТОРІЯ НЕРОЗВ'ЯЗАНИХ ПРОБЛЕМ

Підготовка:

-               оберіть тему для обговорення

-               сформулюйте проблеми, які необхідно розв'язати під час обговорення

-               виберіть прийом поділу учасників засідання на групи

-               Під час проведення:

-               оголосіть тему для обговорення

-               об'єднайте учасників у кілька груп, утворивши:

-               наукові лабораторії, що під керівництвом обраного завідувача мають здійснювати активну дослідницьку діяльність, спрямовану на розв'язання поставлених проблем

-               прес-центр, що у складі головного редактора, художника, кореспондентів (від кожної лабораторії) мають висвітлювати хід досліджень у прес- бюлетенях, систематизуючи та узагальнюючи висловлені під час обговорення думки. В оформленні бюлетенів використовують різноманітні заготовки: картки, заголовки, вирізки, а також кольоровий папір, фломастери, олівці тощо

-               групу аналітиків (2-3 особи), що має аналізувати матеріали наукових лабораторій і прес-центру, готувати стислі узагальнення результатів розгляду проблеми

-               групу соціологів, що має проводити експрес-дослідження, узагальнювати матеріали, оперативно підбиваючи підсумки

-               давайте уточнення, стислі узагальнення, стежте за дотриманням регламенту (на обговорення кожного запитання — 5-10 хв.)

-                      запропонуйте учасникам засідання ухвалити спільне рішення щодо розв'язання розглянутих проблем