Залізничний район м. Львова. ДНЗ № 30
Атестація педагогічних працівників ДНЗ 2015-2016 н.р.

 

 

Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована  на  всебічне  комплексне  оцінювання  їх  педагогічної діяльності,  за  якою  визначаються  відповідність   педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

 

 

Метою   атестації   є   стимулювання    цілеспрямованого безперервного    підвищення   рівня   професійної   компетентності педагогічних працівників,  росту  їх   професійної   майстерності, розвитку творчої  ініціативи,  підвищення  престижу  й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

 

 

Основними  принципами   атестації   є   відкритість   та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника,  повнота, об'єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

 

 

Атестація може бути:

    - черговою;
    - позачерговою.  


Чергова атестація здійснюється один раз на п'ять років.

 

 

Етапи атестаційного періоду.

Атестацію слід розглядати як постійний неперервний процес, тому що із завершенням одного атестаціиного періоду розпочинається наступний. Проте кожний такий атестаційний період містить кілька етапів, які повторюються з року в рік, а саме:

   - підготовчий;
   - експертно-дослідницький;
   - підсумковий.